ระบบจัดเรียงของระยะไกล (TeleSorting System) โดยระบบเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรส่วนกลางจากระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ตพร้อมกันจำนวนหลายคนได้

ภายในระบบจัดเรียงของระยะไกล (TeleSorting System) จะมีการปล่อยชิ้นงานอัตโนมัติเข้าสู้สายพานลำเลียงแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถสังเกตการทำงานของระบบได้โดยตรงผ่าน Live และการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ของระบบผ่าน API ในรูปแบบ JSON นอกจากนี้ยังสามารถส่งคำสั่งไปยัง TeleSorting System เพื่อควบคุมการทำงานได้อีกด้วย

ส่วนประกอบของระบบจัดเรียงของระยะไกล

คำอธิบายส่วนประกอบของระบบจัดเรียงของระยะไกล

S0 – S10 หมายถึง เซนเซอร์ตัวที่ 1-10

A1 – A10 หมายถึง อุปกรณ์ผลักชิ้นงาน

ตัวที่ 1-10

กระบวนการทำงานของระบบจัดเรียงของระยะไกล (Situation)

Items (ชิ้นงาน) จะถูก feed เข้าระบบจาก Input ผ่านเข้าไปยังสายพานเส้นหลัก (ตรงกลาง) จากนั้นถ้าต้องการผลักชิ้นงานสามารถใช้ A1-A10 ในการผลักได้

ชิ้นงานที่ถูกผลักออกจะตกสู่สายพานด้านล่างเพื่อเวียนชิ้นงานกลับมาที่ Input อีกครั้ง

ชิ้นงานที่ไม่ถูกผลักจะตกไปสู่จุด Output เพื่อเวียนชิ้นงานกลับมาที่ Input เช่นกัน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf) TeleSorting ได้ที่ด้านล่าง

หมายเหตุ ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงกติกาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังและจะมีการแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์

Send a Message