บทเรียน

บทเรียน
1 เริ่มต้นใช้งาน Educational Smart Factory Platform
 • บัญชีผู้ใช้งาน
 • บทเรียน
 • หน่วยสาธิต
2 โรงงานอัจฉริยะกับแนวทางการประกอบอาชีพในประเทศไทย
 • คุณวุฒิวิชาชีพ
 • อาชีพในสายงานออโตเมชัน
3 SMART FACTORY คืออะไร? ต่างกับโรงงานปกติอย่างไร?
 • Smart Factory คืออะไร
 • ลักษณะเด่นของโรงงานอัฉริยะ
 • CPS Concept
 • ประโยชน์ของ Smart Factory
4 พารู้ขั้นตอนสู่ SMART FACTORY
 • การเตรียมความพร้อม
 • ขั้นตอนการวางแผน
 • Industry 4.0
5 เรื่องของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
 • ประเภทของหุ่นยนต์ที่นิยม
 • ลักษณะของหุ่นยนต์
 • งานที่เหมาะสมกับหุ่นยนต์
6 มาเขียนโปรแกรมควบคุม SENSOR & ACTUATOR กันเถอะ
 • Linear Actuator
 • Proximity Sensor
 • Input/Output
Send a Message