ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขัน Metaverse for Smart Factory Contest 2022 ทั้งหมด 10 ทีม และ ทีมสำรอง 3 ทีม

โดยไม่เรียงตามผลคะแนน (ทีมสำรองในกรณีที่ทีมจริงสละสิทธิ์)

ทีมที่ 1

ชื่อทีม

printf " YOLO "

ชื่อผลงาน

โรงงานผลิตพริกแกงอัจฉริยะ

SFCP (Smart Factory - Chili Paste)


ทีมที่ 2

ชื่อทีม

Alumirise

ชื่อผลงาน

วิสทอรี่

VISTORY


ทีมที่ 3

ชื่อทีม

AUTO101

ชื่อผลงาน

โรงงานคัดแยกผลไม้อัจฉริยะ

Smart fruit sorting factory


ทีมที่ 4

ชื่อทีม

กลัวเสียฟอร์มเลยยอมเสียเธอ

ชื่อผลงาน

โรงงานคัดแยกและกระจายสินค้าอาหารทะเล

Robotic auto sorting aquatic animals factory


ทีมที่ 5

ชื่อทีม

RanGuayTeaw

ชื่อผลงาน

แฟกทิเกรต

Factegrate


ทีมที่ 6

ชื่อทีม

Cakeverse

ชื่อผลงาน

เค้กเวิร์ส

Cakeverse


ทีมที่ 7

ชื่อทีม

BU Engine

ชื่อผลงาน

โรงงานคัดแยกผลไม้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และความเป็นจริงผสม Smart Fruit Sorting plant via AI and Mixed-reality


ทีมที่ 8

ชื่อทีม

อย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่

ชื่อผลงาน

โรงงานผลิตหมอนยางพาราธรรมชาติด้วยระบบ Digital Twins ผ่านเทคโนโลยี Metaverse เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน

Natural Latex Pillow Factory based on Digital Twins in Metaverse for Developing Local SME


ทีมที่ 9

ชื่อทีม

ACSP

ชื่อผลงาน

โอเวอร์สอร์ท

Oversort


ทีมที่ 10

ชื่อทีม

Blue Ocean Technology

ชื่อผลงาน

บลูโอเชี่ยน เอ็กซ์อาร์ซิมพลัส: แพลตฟอร์มจำลองการฝึกเสมือนจริง [ดิจิทัล ทวิน โมดูล]

BlueOcean XRSIM+ : Immersive Simulation-Based Training Platform [Digital twin Module]


ทีมสำรองทีมที่ 1

ชื่อทีม

NewWayAutomation

ชื่อผลงาน

กู๊ดอายส์

GoodEyes


ทีมสำรองทีมที่ 2

ชื่อทีม

DTI

ชื่อผลงาน

เมต้าเวิร์สสำหรับอุตสาหกรรม 5.0

Metaverse for Industry 5.0


ทีมสำรองทีมที่ 3

ชื่อทีม

HelloWorld

ชื่อผลงาน

แผนการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินด้านทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัยจากระบบโครงสร้างด้วยเทคโนโลยี

Human Resource and Safety Development Plan for Coal-fired Power station with technology


ทั้งนี้ทางทีมงานจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมผ่านทาง Email ในภายหลัง

ขอความร่วมมือผู้เข้าแข่งขันตอบแบบตอบรับที่แนบไปด้วยเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าแข่งขัน

Send a Message