สรุปข้อมูลเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันจาก Version 1.2.0 เป็น 1.2.1 มีรายละเอียดดังนี้

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน

ระยะที่ 1 การรับสมัคร (รอบคัดเลือก)

แก้ไข

  • แก้ไขเลขข้อในเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรอบคัดเลือก

ระยะที่ 4 การเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศ)

แก้ไข

  • แก้ไขเลขข้อในเกณฑ์การพิจารณาตัดสินเงินรางวัลสำหรับลำดับที่ 1 ถึง 10 (รอบชิงชนะเลิศ)

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านกติกาการแข่งขันฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

Send a Message