สรุปข้อมูลเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันจาก Version 1.2.1 เป็น 1.3.0 มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

แก้ไข

หัวข้อ
กำหนดการเดิม
กำหนดการใหม่
รับสมัคร

19 พ.ค. - 20 ก.ค.

19 พ.ค. - 31 ก.ค.

คัดเลือกและประกาศ 10 ทีมที่เข้ารอบ

21 ก.ค. – 29 ก.ค.

1 - 8 ส.ค.

อบรมการใช้งานโปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation) และ TeleSorting System

6 - 7 ส.ค.

13 - 14 ส.ค.

ออกแบบและพัฒนาผลงาน

8 ส.ค. – 8 ก.ย.

15 ส.ค. – 15 ก.ย.

นำเสนอผลงานและมอบรางวัล

17 – 18 ก.ย.

17 – 18 ก.ย.

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านกติกาการแข่งขันฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

Send a Message