สรุปข้อมูลเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันจาก Version 1.3.0 เป็น 1.4.0 มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การพิจรณาตัดสินรอบคัดเลือก

เพิ่ม

ข้อ 4 ทีมที่จะได้รับการพิจารณาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องมีคะแนนรวมทุกหัวข้อไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน

ระยะที่ 4 การเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศ)

เพิ่ม

ข้อ 4 มอบประกาศนียบัตร

ซอฟต์แวร์ที่จัดเป็น Simulation

สำหรับการแข่งขัน

เพิ่ม

ICONICS GENESIS64

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านกติกาการแข่งขันฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

Send a Message