สรุปข้อมูลเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันจาก Version 1.4.0 เป็น 1.5.0 มีรายละเอียดดังนี้

ซอฟต์แวร์ที่จัดเป็น Simulation

สำหรับการแข่งขัน

เพิ่ม

Blender

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านกติกาการแข่งขันฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

Send a Message