สรุปข้อมูลเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันจาก Version 1.5.0 เป็น 1.6.0 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อกำหนดของการเข้าร่วมกิจกรรม

เพิ่ม

ข้อ 9 กรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยินยอมเผยแพร่ Source Code บางส่วน การเผยแพร่ดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย Source

Code ส่วนการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation)

และ TeleSorting System

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านกติกาการแข่งขันฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

Send a Message