การแข่งขัน Metaverse for Smart Factory Contest 2022 เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบและโปรแกรมการจำลองการทำงานของโรงงานอัจฉริยะ (Simulation) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบจัดเรียงของระยะไกล (TeleSorting System) ครั้งแรกในประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและระบบต้นแบบของอุตสาหกรรม 5.0 การแข่งขันจัดโดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยงาน บพค. ภายใต้โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมมีผู้สนับสนุนรางวัลพิเศษ ได้แก่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จำกัด รวมถึงผู้ร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด บริษัท โซลิแมค ออโตเมชั่น จำกัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การแข่งขันมีการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 10 ทีม (74 คน) จากทั้งหมด 27 ทีม จากนั้นวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ทีมงานผู้จัดกิจกรรมดำเนินการอบรมการใช้โปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation) ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน หลังจากจบการอบรมแล้ว ผู้เข้าแข่งขันมีระยะเวลาแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2565 สำหรับการออกแบบและพัฒนาผลงาน

การแข่งขัน Metaverse for Smart Factory Contest 2022 ภายใต้กิจกรรม FIBO ON TOUR 2022 ภายในงาน AI / ROBOTICS FOR ALL EXPO 2022 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลพระราม 9 ในวันที่ 18 กันยายน 2565 ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด จำนวน 10 ทีม ได้นำเสนอและสาธิตผลงานการทำงานจริงระหว่างโปรแกรมการจำลองการทำงานของโรงงานอัจฉริยะ (Simulation) ร่วมกับระบบจัดเรียงของระยะไกล (TeleSorting System) ซึ่งเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย TeleSorting System ทำงานอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Simulation ทำงานอยู่ที่งานแข่งขัน ณ เซ็นทรัสพระราม 9 โดยมีผลงานและผลการแข่งขันดังนี้ 


บันทึกการถ่ายทอดสดการแข่งขัน


รางวัล Microsoft HoloLens 2

ชื่อทีม

อย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่

ชื่อผลงาน

โรงงานผลิตหมอนยางพาราธรรมชาติด้วยระบบ Digital Twins ผ่านเทคโนโลยี Metaverse เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน

Natural Latex Pillow Factory based on Digital Twins in Metaverse for Developing Local SME

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อทีม

อย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่

ชื่อผลงาน

โรงงานผลิตหมอนยางพาราธรรมชาติด้วยระบบ Digital Twins ผ่านเทคโนโลยี Metaverse เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน

Natural Latex Pillow Factory based on Digital Twins in Metaverse for Developing Local SME

 • รายชื่อสมาชิก
 • ช่องทางการติดต่อ
รายชื่อสมาชิก
 1. พัชรพล แก้วเนิน
 2. ณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ
 3. กิตติพงศ์ เทพอยู่
 4. กันตพงศ์ วงศ์พานิชย์
 5. รุดฟาน ไมมะหาด
 6. โชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน
ช่องทางการติดต่อ

สามารถดาวน์โหลด Source Code ได้ที่

Download

กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อดาวน์โหลด


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อทีม

AUTO101

ชื่อผลงาน

โรงงานคัดแยกผลไม้อัจฉริยะ

Smart fruit sorting factory

 • รายชื่อสมาชิก
 • ช่องทางการติดต่อ
รายชื่อสมาชิก
 1. คันธารัตน์ บุตรดามา
 2. ญาณภัทร อุ่ยวัฒนา
 3. ณัฐธพล ตันสำโรง
 4. กิตตินันท์ ศรีธนานุวัฒน์
 5. ชมพูนุท ศิริกุลพิสุทธิ์
 6. กิตติกานต์ จิตต์รุ่งเรืองสุข
ช่องทางการติดต่อ

สามารถดาวน์โหลด Source Code ได้ที่

Download

กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อดาวน์โหลด


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

ชื่อทีม

Alumirise

ชื่อผลงาน

วิสทอรี่

VISTORY

 • รายชื่อสมาชิก
 • ช่องทางการติดต่อ
รายชื่อสมาชิก
 1. ชยพัทธ์ พีรนพวัฒน์
 2. ธีรนันท์ อนุพันธ์
 3. ต้นตะวัน ใจเที่ยง
 4. รามฤทธิ์ สุดใจ
 5. ศิวัชณัฎฐ์ คำหงษา
ช่องทางการติดต่อ

สามารถดาวน์โหลด Source Code ได้ที่

Download

กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อดาวน์โหลด


รางวัลชมเชย

ชื่อทีม

Blue Ocean Technology

ชื่อผลงาน

บลูโอเชี่ยน เอ็กซ์อาร์ซิมพลัส: แพลตฟอร์มจำลองการฝึกเสมือนจริง [ดิจิทัล ทวิน โมดูล]

BlueOcean XRSIM+ : Immersive Simulation-Based Training Platform [Digital twin Module]

 • รายชื่อสมาชิก
 • ช่องทางการติดต่อ
รายชื่อสมาชิก
 1. เพิ่มพงศ์ เอี้ยวบันดาลสุข
 2. อัจฉรา เอี้ยวบันดาลสุข
 3. บุรินทร์ อุดมกุล
 4. อารยัน คำเงิน
 5. อินทัช เอี้ยวบันดาลสุข
ช่องทางการติดต่อ

สามารถดาวน์โหลด Source Code ได้ที่

Download

กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อดาวน์โหลด


รางวัลชมเชย

ชื่อทีม

ACSP

ชื่อผลงาน

โอเวอร์สอร์ท

Oversort

 • รายชื่อสมาชิก
 • ช่องทางการติดต่อ
รายชื่อสมาชิก

1. อภิรักษ์ แซ่จิว

2. ธีร์ธวัช ฝ่ายคำมี

3. วาธิน พรมฝ้าย

4. ธนวินท์ หลินศุวนนท์

5. กันตพัฒน์ กรวิชญ์สิริชัย

6. ภัทรเดช อัครวรนนท์

7. ณัฐพัชร เจริญรัตน์ประทุม

8. ภูรินทร์ มั่นทอง

9. ปัญญากร โปษยาอนุวัตร์

10. ณัฏฐชัย ยอดกุล

ช่องทางการติดต่อ

สามารถดาวน์โหลด Source Code ได้ที่


รางวัลชมเชย

ชื่อทีม

RanGuayTeaw

ชื่อผลงาน

แฟกทิเกรต

Factegrate

 • รายชื่อสมาชิก
 • ช่องทางการติดต่อ
รายชื่อสมาชิก
 1. พลอยชมพู ตุลสุข
 2. วสุพล เฮงศรีธวัช
 3. ธีรวัฒน์ เชื้อพันธ์งาม
 4. กฤติน ถิระศักดิ์
 5. ปิยะวัชร์ หมื่นศรี
 6. ธัชพงศ์ สังข์ถาวร
 7. ชรันธร พิมลจินดา
 8. รวิน เอกภาณุศิริ
 9. นภัสสร เตชะสมบูรณากิจ
 10. จิราวรรณ ประทุมใจอ่อน
ช่องทางการติดต่อ

สามารถดาวน์โหลด Source Code ได้ที่

Download

กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อดาวน์โหลด


รางวัลชมเชย

ชื่อทีม

กลัวเสียฟอร์มเลยยอมเสียเธอ

ชื่อผลงาน

โรงงานคัดแยกและกระจายสินค้าอาหารทะเล

Robotic auto sorting aquatic animals factory

 • รายชื่อสมาชิก
 • ช่องทางการติดต่อ
รายชื่อสมาชิก

1. วงศธร เสถียรฤทัย

2. ธีร์ธวัช กมลทกาภัย

3. พัทธนนท์ เดชะวลีกุล

4. ศตพร กิตติสรนันท์

5. เปรม รักษ์ศิริวณิช

6. วรรธนันท์ อัฎฐอาชากุล

7. วีรภัทร ศศิอธิคม

8. ณัฐเสฏฐ ลิ้มเลิศผลบุญ

9. ปัณณวัชญ์ มังคลรังษี

10. ชินธาร ธารมรรค

ช่องทางการติดต่อ

สามารถดาวน์โหลด Source Code ได้ที่

Download

กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อดาวน์โหลด


รางวัลชมเชย

ชื่อทีม

Cakeverse

ชื่อผลงาน

เค้กเวิร์ส

Cakeverse

 • รายชื่อสมาชิก
 • ช่องทางการติดต่อ
รายชื่อสมาชิก

1. ธนินท์รัฐ ถิรโพธิวัจน์

2. ชฎาภรณ์ ปัญญาพ่อ

3. ปุณยนุช สมิธานนท์

4. ภัทรธร สรณถาวรกุล

5. พฤทธิกร จิรัฐิติกานต์

6. กอบโชค ปภานิธิสกุล

7. วรากร มุกดาประเสริฐ

ช่องทางการติดต่อ

สามารถดาวน์โหลด Source Code ได้ที่

Download

กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อดาวน์โหลด


รางวัลชมเชย

ชื่อทีม

BU Engine

ชื่อผลงาน

โรงงานคัดแยกผลไม้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และความเป็นจริงผสม Smart Fruit Sorting plant via AI and Mixed-reality

 • รายชื่อสมาชิก
 • ช่องทางการติดต่อ
รายชื่อสมาชิก
 1. วิมลสิริ อู่เสือพะเนา
 2. คมกริช ธรรมมิภักดิ์
 3. พรพจน์ อัมไพพันธ์
 4. กมล จิรกิตตยากร
 5. ธีรพงศ์ สุภาผล
ช่องทางการติดต่อ

สามารถดาวน์โหลด Source Code ได้ที่

Download

กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อดาวน์โหลด


รางวัลชมเชย

ชื่อทีม

printf " YOLO "

ชื่อผลงาน

โรงงานผลิตพริกแกงอัจฉริยะ

SFCP (Smart Factory – Chili Paste)

 • รายชื่อสมาชิก
 • ช่องทางการติดต่อ
รายชื่อสมาชิก
 1. โชษิตา โสตถิกุล
 2. ณัฏฐณิชา มีสวัสดิ์
 3. จักรี โตทองหลาง
 4. ภูชิสส์ มารศรี
 5. นว สิทธิ​ไชยนันท์
 6. ชินดนัย ทองแสนคำ
 7. ปุณยาภา เรียบมาลัย
 8. มนธิรา เดชะดี
 9. วิรมณ พลอมร
 10. จุฑามาศ ศิริสานต์
ช่องทางการติดต่อ

สามารถดาวน์โหลด Source Code ได้ที่

Download

กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อดาวน์โหลด

Send a Message