สรุปข้อมูลเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันจาก Version 1.0.0 เป็น 1.1.0 มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

นำออก

ข้อที่ 4. ภายหลังจบการแข่งขัน ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน แต่อนุญาตให้ผู้จัดการแข่งขันสามารถ จัดเก็บ เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะ

รางวัล

เพิ่ม

ของรางวัล

 1. Microsoft Hololens 2        1        ชุด

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ประกาศผลการแข่งขัน ณ สถานที่จัดการแข่งขันและทางเว็บไซต์ https://smartfactory.hcilab.net
 2. ต้องมายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานยืนยันตัวตน
 3. รับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

กำหนดการ

แก้ไข

หัวข้อ
กำหนดการเดิม
กำหนดการใหม่
รับสมัคร

19 พ.ค. - 30 มิ.ย.

19 พ.ค. - 20 ก.ค.

คัดเลือกและประกาศ 10 ทีมที่เข้ารอบ

1 ก.ค. – 19 ก.ค.

21 ก.ค. – 29 ก.ค.

อบรมการใช้งานโปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation) และ TeleSorting System

6 ส.ค.

6 - 7 ส.ค.

ออกแบบและพัฒนาผลงาน

7 ส.ค. – 7 ก.ย.

8 ส.ค. – 8 ก.ย.

นำเสนอผลงานและมอบรางวัล

17 – 18 ก.ย.

17 – 18 ก.ย.

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน

การให้คะแนน

แก้ไข

 1. คะแนน Technical จาก 40 คะแนน เป็น 35 คะแนน
 2. คะแนน Creativity จาก 30 คะแนน เป็น 35 คะแนน

ระยะที่ 1 การสมัคร

แก้ไข

ปรับแก้คำขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้น

ระยะที่ 3 การออกแบบและพัฒนาผลงาน

เพิ่ม

 1. เพิ่มเนื้อความต่อท้ายดังนี้“โดยมีข้อกำหนดตามข้อเสนอการออกแบบโรงงานอัจฉริยะของทีมตนเองจากระที่ 1”
 2. “โปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation) ต้องสามารถรับคำสั่งการผลิตชิ้นงานจากผู้ใช้งานที่แตกต่างกันได้อย่างน้อย3 รูปแบบ สุดท้ายชิ้นงานที่ถูกสั่งผลิตจากโปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation) จะต้องแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานได้ด้วย”
 3. เพิ่มรายละเอียดย่อยในหัวข้อการติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ดังนี้ “ดำเนินการเมื่อครบ 15 วัน 15 วันของการออกแบบและพัฒนาผลงาน” เพิ่มรายละเอียดย่อยในหัวข้อการติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ดังนี้ “ดำเนินการเมื่อครบ 30 วันของการออกแบบและพัฒนาผลงาน”

ข้อกำหนดการตัดสิน

เพิ่ม

 1.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
 2. ผลงานตรงตามหัวข้อที่กำหนด
 3. ใช้ภาษาในการนำเสนออย่างเหมาะสม

อื่น ๆ

เพิ่มข้อกำหนดของการเข้าร่วมกิจกรรม

เพิ่มซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดว่าเป็น Simulation สำหรับการแข่งขัน

Send a Message