ขั้นตอนที่ 1

สมัครเข้าใช้งานระบบที่

ขั้นตอนที่ 2

Login โดยใช้อีเมลที่สมัคร

ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าลงทะเบียนทีม แล้วกดปุ่มสีเขียว Add Metaverse Team New เพื่อลงทะเบียนทีม

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดที่ปุ่ม Save ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 4

เพิ่มข้อมูลผลงาน ไปที่

กดที่ปุ่มสีเขียว Add Metaverse Item New

ขั้นตอนที่ 5

ทำการกรอกข้อมูลผลงานให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม Save ด้านล่าง ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้น


การแก้ไขหรือดูข้อมูล

แก้ไขและดูข้อมูลทีมผู้ลงสมัคร

ไปที่หน้าตารางข้อมูลทีม แล้วให้เลื่อนไปด้านขวาสุดของตาราง จะมีปุ่ม see สำหรับดูตาราง ,Change สำหรับแก้ไขและ Delete สำหรับลบข้อมูล โดยตัวข้อมูลเกี่ยวกับทีมจะต้องมีชุดเดียวเท่านั้น

แก้ไขและดูข้อมูลผลงาน

ไปที่หน้าตารางข้อมูลงาน แล้วให้เลื่อนไปด้านขวาสุดของตาราง จะมีปุ่ม see สำหรับดูตาราง ,Change สำหรับแก้ไขและ Delete สำหรับลบข้อมูล โดยตัวข้อมูลเกี่ยวกับทีมจะต้องมีชุดเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงกติกาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังและจะมีการแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์

Send a Message