หน้าหลัก

เรียนออนไลน์พร้อมลงมือปฏิบัติจริง

  • เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง
  • เลือกเส้นทางการเรียนรู้หรือบทเรียนที่ตนเองสนใจ
  • ลงมือปฏิบัติจริงจากระยะไกล
  • รองรับการใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ (Desktop และ Mobile)

Product Customization

หน่วยสาธิตระบบการบรรจุชิ้นงานแบบปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้

Learning by Coding

เรียนรู้การเขียนโปรเเกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง

หน่วยงานผู้สนับสนุน

Partner

Send a Message