หน้าหลัก

เรียนออนไลน์พร้อมลงมือปฏิบัติจริง

  • เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง
  • เลือกเส้นทางการเรียนรู้หรือบทเรียนที่ตนเองสนใจ
  • ลงมือปฏิบัติจริงจากระยะไกล (Teleoperation)
  • รองรับการใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์
  • ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เส้นทางการเรียนรู้


heavy

เริ่มต้นใช้งาน Educational Smart Factory Platform

Send a Message