หน้าหลัก

เรียนออนไลน์พร้อมลงมือปฏิบัติจริง

  • เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง
  • เลือกเส้นทางการเรียนรู้หรือบทเรียนที่ตนเองสนใจ
  • ลงมือปฏิบัติจริงจากระยะไกล
  • รองรับการใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์
  • ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Product Customization

หน่วยสาธิตการบรรจุชิ้นงานอัตโนมัติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Learning by Coding

เรียนรู้การเขียนโปรเเกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

heavy

หน่วยงานผู้สนับสนุน

Partner

Send a Message